تشییع واژه‌ها

زبانِ بشر، به مثابه‌ی یک ابزار ارتباطی، بطور خیلی خلاصه مجموعه‌ای‌ست از نشانه ها و نمادهای قراردادی جهت اطلاق به مفاهیم و مصادیق بیرونی! از

ادامه مطلب »