«شمامه» رونمایی شد

مراسم رونمایی از شخصیت عروسکی طرح «زنگ شهروندی» با نام «شمامه» و پوستر جشنواره «بزرگ شهروندان کوچک کرمانشاهی» برگزار شد. به گزارش باختر و به

ادامه مطلب »