صعود به بهشت کوهنوردان

گروهی از کوهنوردان کرمانشاهی متشکل از امیرفاروغیان ، علی قره ویسی ، فرشید میری ، پیام پرویزی ، رضا طبری و رضا عدالت نسب چندی

ادامه مطلب »