بهروز هدایت برای رقابت های کشتی فرنگی جام تختی آماده می شود کشتی گیرکرمانشاهی برای حضور در رقابت های بین المللی آماده می شود.

به گزارش خبرنگار باختر ، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی با حضور بهروز هدایت ورزشکار کرمانشاهی

ادامه مطلب »

دعوت از خیرین برای مشارکت در این امر سالن اختصاصی ورزشکاران پیوند اعضاء و بیماران خاص در کرمانشاه ساخته می شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در دیدار با اعضای هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء استان کرمانشاه گفت:سالن اختصاصی ویژه ورزشکاران این هیئت با

ادامه مطلب »