نشست فوق العاده اعضای هیأت مدیره در اداره ورزش و جوانان کرمانشاه امروز رییس ، نایب رییس و دبیر اتحادیه باشگاه داران کرمانشاه انتخاب می شوند

از قرار معلوم امروز (دوشنبه) در محل اداره ورزش و جوانان کرمانشاه نشست فوق العاده اعضای هیأت مدیره اتحادیه باشگاه داران برگزار می شود تا

ادامه مطلب »