برای اولین با در شهرستان کرمانشاه برگزار شد همایش بزرگ رشته رزمی رپنر به مناسبت ثبت در سازمان جهانی wukf

همایش بزرگ رشته رزمي رپنر با حضور بنیانگذار این رشته خیراله حقیقی و اورنگ رنجبر عضو سازمان جهانی کاراته (wukf) از کشور انگلستان برگزار شد.

ادامه مطلب »