درهفته تربیت بدنی و ورزش بیشتر یادگذشتگان را زنده نگه داریم /منش پهلوانانه حاج خدامرادچراغی زبانزدهمگان بود

گروه کوهنوردی راسخون با مدیریت برادرجانباز و بسیجی حاج کیومرث چراغی بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به قلل مرتفع کشوراز جمله اشترانکوه کرکس سبلان

ادامه مطلب »