دکتر رضا داودی معاون بهره داری شرکت آبفا: با ۴۰ میلیون لیتر اضافه مصرف روزانه آب در الگوی مصرف تابستان قرار داریم

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: از نظر میزان مصرف در سطح الگوی مصرف فصل تابستان قرار داریم و میزان مصرف

ادامه مطلب »