در بازديد مدیرمسوول و سردبیر باختر از دانشگاه رازي مطرح شد: دانشگاه رازي كرمانشاه خوشنام و توسعه پذير

به دعوت مديريت روابط عمومي دانشگاه رازي، مدير مسئول وسردبير روزنامه باختر طي بازديد از قسمت هاي مختلف دانشگاه رازي با رياست اين دانشگاه ديدار

ادامه مطلب »