مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه شهریه ثابت مدارس غیرانتفاعی قابل برگشت نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: شهریه ثابت مدارس غیرانتفاعی در استان کرمانشاه به خانواده‌ها عودت داده نمی‌شود. به گزارش باختر، مجید یزدان‌پناه در

ادامه مطلب »