سرقت ناموفق از بانک

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: با حضور به موقع ماموران پلیس، فرد معتادی که وارد یکی از شعبات بانکی شهر کرمانشاه شده و قصد سرقت

ادامه مطلب »