دبیر ستاد مقابله با کرونای شهرداری کرمانشاه خبر داد: راه اندازی ستاد «مقابله با کرونا» در شهرداری کرمانشاه

رضا دوستی دبیر ستاد مقابله با کرونای شهرداری کرمانشاه امروز (21 آبان) در حاشیه راه اندازی این ستاد در جمع خبرنگاران گفت: طبق مصوبه ستاد

ادامه مطلب »

دكتر طلوعي: توسعه كرمانشاه را هرگز فداي منافع عده اي نخواهم كرد تا زماني كه بازاريان طومار رضايت امضاء نكنند «مدرس» پیاده راه نمی شود

به گزارش باختر، از زماني كه دكتر طلوعي به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب شده تا كنون عليرغم تمامي مشكلات و محدوديت هاي مالي، اقتصادي و

ادامه مطلب »

دكتر طلوعي: توسعه كرمانشاه را هرگز فداي منافع عده اي نخواهم كرد تا زماني كه بازاريان طومار رضايت امضاء نكنند «مدرس» پیاده راه نمی شود

به گزارش باختر، از زماني كه دكتر طلوعي به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب شده تا كنون عليرغم تمامي مشكلات و محدوديت هاي مالي، اقتصادي و

ادامه مطلب »