شهردار کرمانشاه ضمن عذرخواهی از ماجرای «پناهی»؛ رسانه ها شرایط را برای جولان زمین خواران فراهم نکنند

شهردار کرمانشاه ضمن عذرخواهی از خانواده مرحوم «آسیه پناهی» گفت: همه در مرگ آسیه پناهی مقصر هستیم، برخورد اشتباه بوده و این اشتباه را می‌پذیرم.

ادامه مطلب »