« نه» به تبلیغات پوستری

اعضای شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کرمانشاه با راه‌اندازی پویش«آری به تبلیغات سبز» از نامزدهای مجلس خواسته‌اند از سبک تبلیغات کاغذی پرهیز

ادامه مطلب »