مدیرکل کمیته امداد با حضور در دفتر باختر : کمک های مردمی پشتوانه خدمت به نیازمندان در41 سال گذشته مردم امسال «غیرحضوری» کمک کنند

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با حضور در دفتر روزنامه باختر، ضمن اشاره به خدمت چهل و یک ساله این نهاد به نیازمندان و خانوارهای

ادامه مطلب »